1–2 ноября, 2014

VII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Поняття щастя становить особливий інтерес для лінгвістичного аналізу, зважаючи на різнорідність семантичних ознак, що утворюють його зміст, предметну сферу й обсяг. Ставлення до щастя входить до визначальних характеристик духовної сутності людини, уявлення про нього утворюють прадавній шар світогляду разом із поняттями блага, сенсу життя, смерті, любові та ін. Важливість цього поняття закономірно відтворюється в мові. В останні роки різні аспекти лексичної одиниці «щастя» в мові й лінговокультурі досліджували С. Воркачев, В. Колесов, Н. Сегал та ін. науковці. Їхні роботи здійснені на матеріалі російської мови. У вітчизняній лінгвістиці фольклорну формулу «щастя-доля» вивчає В. Білоноженко [1], аналізуючи етимологію слова «доля», розглядаючи, як у художній мові воно функціює. Метою нашої роботи є дослідження лексико-семантичного поля «щастя» в українській літературі.

 • ASPECTS OF BUSINESS ENGLISH.

    Леся Гуня, Ольга Іщенко, Світлана Дешко (Львів, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  The article is an attempt to look at the reality of teaching English for Business Purposes (EBP)/ Business English (BE) from a practical point of view. It approaches the term BE as if through a funnel with English as an International Language (EIL) at the top, English Language Teaching/General English (ELT/GE) as its sloping sides, English as a Foreign Language (EFL)/English as a Second Language (ESL) at the top of the funnel's narrow tube, and English for Specific Purposes (ESP) at the very bottom, just above where BE, one of its main arms is placed. Special emphasis is laid on key distinctions between BE and ELT/GE, the function of BE teachers and the variety of roles that they assume in BE, on BE teachers as connoisseurs of specialist business expertise, and the importance of carrying out needs analysis as it brings to light some very important information about learners of BE.

 • TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)

    Світлана Дешко, Ольга Іщенко, Леся Гуня (Львів, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Most language schools have a selection of business English textbooks, and if not General English textbooks tend to have quite a few activities on business-related topics such as telephoning, emailing, Travel English and favourite TV ads. You could try having a flick through these textbooks and taking copies of anything you think is relevant, selecting by what is connected to your future students’ area of expertise or what is connected to the kind of skill and language you think they will need in their work or studies. It might be difficult to judge what things are suitable before you have taught the students, and certainly before you have taught your first ever Business or ESP class, but looking through the books with these things in mind will help you pay more attention and therefore help you remember where the things you decided not to copy are when you need to look for more stuff later. Knowing the materials well could also help you if you are asked for your opinion when a textbook for the class is chosen.

 • У процесі фахової підготовки філолога-україніста значну роль відіграють навчальні дисципліни історико-лінгвістичного циклу: старослов’янська мова, історична граматика української мови та історія української літературної мови, – при опануванні яких студенти пізнають закони внутрішнього розвитку мови, що дає їм змогу зрозуміти й усвідомити характер її сучасної системи як у літературній, так і в діалектних формах існування.

 • Вагому частку лексичного та фразеологічного фонду нашої мови становлять евфемістичні номінації, які відображують соціокультурні й ціннісні орієнтири українців. Особливості творення евфемістичних номінацій стали об’єктом уваги Л. Булаховського, Ж. Варбот, С. Відлака, А. Домбровської, А. Кацева, Л. Крисіна, Б. Ларіна, В. Москвіна, О. Реформатського, О. Сєнічкиної, К. Серажим, О. Тараненка, Б. Томашевського, Б. Уоррена та інших лінгвістів. Найбільше цікавив науковців словотвірний аналіз евфемізмів розмовно-побутового стилю (Г. Аркушин, І. Мілєва, О. Януш та ін.). Проте сьогодні одним із основних джерел творення й поширення евфемістичних номінацій є художній дискурс.

 • Nowadays there is a great variety of methods of teaching foreign languages (TFL). Our research touches upon a most popular modern technique of teaching - constructivist teaching. The present article deals with analysis of its impact to the improvement of learning English. Constructivist teaching is based on the idea that learners are actively involved in the knowledge construction process. Students themselves are the makers of meaning and knowledge in the frames of the learning process.

 • TEACHING BUSINESS ENGLISH USING INTERNET

    Ольга Іщенко, Світлана Дешко, Леся Гуня (Львів, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Computer-assisted teaching and learning is an important concept that should be incorporated and applied by each special education teacher in the teaching and learning activities to make learning fun and interactive. Application of this method towards students with special needs is not widely used compared to other typical students. Computer is a sophisticated and useful electronic device. Humans use it to manage documents and to surf the internet. As technology invented is getting more advanced by days, computer seems to be beneficial to be used in learning. In the era of globalization, computer is found to be suitable to assist special education teachers in teaching and learning process as it is able to receive and process data efficiently and effectively.

 • ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

    Тамара Товкайло (Переяслав-Хмельиницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Початок ХХІ століття ознаменувався продовженням циклу наукових досліджень про творчу діяльність відомих діячів культури, які залишили по собі неоціненний мистецький скарб для майбутніх дослідників літерати, мови, діалектології тощо. Серед них заслуговує на особливу шану прозова спадщина Г. Квітки-Основ’яненка, наукова і національна велич котрого є безсумнівною, оскільки письменник не лише стояв біля витоків формування й утвердження рідного слова, а й усіляко пропагував регіональну специфіку слобожанського діалекту, намагаючись передати всю велич і неперевершеність «малоросійського» наріччя.