1–2 ноября, 2014

VII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В сучасних умовах розвитку суспільства, в часи поширення масової культури, все більшої актуальності набуває інтерес до українських народних звичаїв і традицій з метою збереження духовних цінностей нашого народу. Шляхи розвитку гуманізму в етнокультурі українського народу та гуманізації освіти на засадах історично-культурологічних дисциплін - це ті важливі питання, які будуть розглядатись в даній статті.