1–2 November, 2014

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ГУМАНІСТИЧНИЙ ЧИННИК ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

      Євген Скрипник (Чернівці, Україна) |    Download article |  Link

    В сучасних умовах розвитку суспільства, в часи поширення масової культури, все більшої актуальності набуває інтерес до українських народних звичаїв і традицій з метою збереження духовних цінностей нашого народу. Шляхи розвитку гуманізму в етнокультурі українського народу та гуманізації освіти на засадах історично-культурологічних дисциплін - це ті важливі питання, які будуть розглядатись в даній статті.