1–2 November, 2014

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Sharqning qоmusiy оlimlari tоmоnidan shaxs shakllanishi, ta’lim-tarbiya bоrasidagi qatоr ilmiy-nazariy masalalar, ular tоmоnidan yaratilgan asarlarda atrоflicha yoritib berilgan. Ayniqsa, shaxs kamоlоtida bilim, aql, idrоk, tafakkur jarayonini shakllanganligi aqliy mezоn sifatida e`tirоf etilgan. Shu bоis jahоn-ilmu madaniyatiga samarali hissa qo`shgan Abu Nasr Fоrоbiy tоmоnidan qоldirilgan ilmiy merоs aqlan kamоlga yetgan, barkamоl avlоdni tarbiyalashda dasturil-amal bo`lib xizmat qilmоqda. Sharq mutafakkirlarining bizga qоldirgan bоy ilmiy merоsi juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo`lib, quyidagi biz ularning bilim оlishga qiziqish, ilmga intilish kabi ehtiyojlarini tarbiyalash masalasidagi fikrlarining tahliliy asоslari keltiriladi.

 • ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

    Роза Абитаева, Наталья Федченко (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  В Послании Президента РКН.А. Назарбаева Народу Казахстана "Стратегия "Казахстан - 2050": Новый политический курс состоявшегося государства"говорится: "Необходимо... уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни".

 • Зважаючи на те, що персоніфікація професійних знань – системний феномен, то умови перебігу цього процесу логічно розглядати у взаємозвязку психолого-педагогічних, організаційно– управлінських, культурно – історичних та соціально-економічних умов існування професії та умов набуття професії, а саме - професійної освіти.

 • СПОРТШЫНЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫ

    Раугаш Нурмаганбетова, Айкерим Мурзалиева (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Бапкер спортшының жарыстағы психологиялық мінез құлқын дамытуда басты қызмет атқарады. Бапкердің мақсаты біздің қоғамда орын алатын спортшылардың жеңістерін,өзін өзі тәрбиелеуін,білікті спортшы,мәдени жетістіктерге жете алатын жасөспірімдер тәрбиелеу.

 • СИСТЕМНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ

    Лілія Романкова, Віра Причак, Михайло Хромей, Ірина Блашків, Сергій Косяк (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Актуальність проблеми. Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу ВНЗ – це цілісна структура, що розвивається в просторі і часі та передбачає організацію методичного забезпечення системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу, проведення психолого-педагогічних досліджень, організацію роботи школи кураторів, організацію системного психологічного супроводу в рамках педагогічних та виробничих практик.

 • Адам өмірге келген сәттен бастап үлкен әлеуметтік ортаға тап болады. Оның осы ортада өзін нық, еркін сезінуі мен үйлесімді дамуы үшін көптеген факторлар қажет. Қазіргі көпмәдениетті қоғамда балаға сырттан әсер етуші жағдайлар оның жаңа қалыптасып келе жатқан тұлғасына ауқымды әсерін тигізеді. Ст.Холл «бала толыққанды дамуы үшін өз халқының сезімдері мен көзқарастарын басынан өткеруі қажет» [1] деп санайды.

 • Актуальність дослідження. Сучасну ситуацію розвитку суспільства можна охарактеризувати як відносини між «універсальним виробником» та «універсальним споживачем». При цьому, виробник готовий задовольнити будь-які пристрасті покупця, якщо це обіцяє вигоду. Здавалося б, що границі «смакових уподобань» все більш розширюються й індивідуалізуються. Однак у цій грі («виробник – споживач – виробник») споживач стає все більш чутливим до формування смаку «ззовні». Інакше кажучи, він відкритий до «виробництва смаків». У зв'язку із цим, відоме висловлювання «попит народжує пропозицію», можна перетрансформувати й продовжити: «але й пропозиції – народжують попит (смак)».