31 October, 2021

XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Конкуренція на ринку праці з кожним днем збільшується і знання англійської мови стало додатковою конкурентною перевагою здобувача освіти, незалежно від сфери його професійної діяльності. Володіння англійською мовою – це виправдана необхідність в сьогоднішній соціально-економічної ситуації. Однак досить важко забезпечити розвиток мовленнєвих умінь і навичок в урочний час і Інтернеті. Тому потреби школярів роблять необхідним зміну методів, прийомів навчання на уроках та створення у старшій школі різних курсів навчання англійської мови, наприклад, введення в старших класах профільних курсів, факультативів, репетиторських гуртків.

  • У світлі переосмислення сучасним українським суспільством спадщини СРСР на часі постає проблема наслідків радянської цензури, наявних зокрема й у художньому перекладі. Ідеологічному аспекту перекладу загалом та цензурі в ньому зокрема приділяло увагу багато українських (Р. Зорівчак [4], І. Коханська [6], Н. Рудницька [13], М. Стріха [19], О. Федотова [22], О. Чередниченко [24]) та зарубіжних (С. Шеррі [28], Г. Єрмолаєв [25]) дослідників та дослідниць. Утім, хоча загалом питання впливу цензури на переклад, зокрема український, вивчається широко, проблема подолання цього впливу в контексті сучасного українського художнього перекладу не отримує достатньої уваги науковців.

  • Русский язык в Казахстане - средство многонационального общения, он используется активно во всех сферах жизни казахстанцев. И как учебный предмет он введен в систему дошкольного, школьного и высшего образования.

  • В настоящее время в Казахстане преподавание в вузе осуществляется на трех языках: казахском, русском и английском. В связи с чем учащиеся казахских школ к моменту завершения обучения в школе стараются улучшить знания всех трех языков, чтобы обучаться затем в университете в странах как дальнего, так и ближнего зарубежья.

  • Халқымыздың ардақ тұтар перзенттерінің бірі, көрнекті жазушы, этнограф, әдебиет пен тарихты зерттеген кең құлашты қаламгер Зейнолла Сәнік Қытайда туып‑өскен.Қаламгердің көп жылғы ізденістерінен өмірге келген «Қаракерей Қабанбай», «Хан батыр Қабанбай», «Тұғырыл хан», «Демежан батыр», «Халық күйшісі Қайрақбай», «Баспай» атты кітаптары мен еңбектері Қазақстанда жарияланған. Қытай қазақтарының ғасырлық өмірінен хабардар ететін бұл шығармалардың Қазақстанда жарық көруі -­­ оқырмандарға үлкен сый. Қытай­ қазақ әдебиетінің негізін қалап, кемелдендірген үркердей топтың ішінде Зейнолла Сәніктің орны бөлек. Қаламгердің «Хан батыр Қабанбай», «Қаракерей Қабанбай», «Қазақ ертегілері», «Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі», «Қазақ этнографиясы» сынды ұзақ жылдық қажырлы еңбегі нәтижесінде жазылған кітаптарының тарих саласына, этнографияға, фольклорға қосар үлесі зор.