31 October, 2021

XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ

      Марина Гончаренк, Наталія Караульна (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Особливе місце соціокультурного аспекту обумовлено самою «генетикою» культури, як сфери людської життєдіяльності. З моменту свого зародження культура стає ареною вироблення смислів людського буття, опробування та співставлення різних способів життя, форм цивілізаційного устрою. На рівні культури підтверджується або заперечується історичне право цивілізаційного устрою на значимість та довголіття. Більш того, народження та загибель цивілізації в кінцевому підсумку обумовлені зрушеннями й змінами в культурі, зміною системи цінностей та мотивацією людської діяльності.