МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРУПОВОЇ РОБОТИ

  Антон Бабаян (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Конкуренція на ринку праці з кожним днем збільшується і знання англійської мови стало додатковою конкурентною перевагою здобувача освіти, незалежно від сфери його професійної діяльності. Володіння англійською мовою – це виправдана необхідність в сьогоднішній соціально-економічної ситуації. Однак досить важко забезпечити розвиток мовленнєвих умінь і навичок в урочний час і Інтернеті. Тому потреби школярів роблять необхідним зміну методів, прийомів навчання на уроках та створення у старшій школі різних курсів навчання англійської мови, наприклад, введення в старших класах профільних курсів, факультативів, репетиторських гуртків.