31 December, 2018

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Чат-бот – программа, имитирующая человеческое общение. Хотя первые реализации чат-ботов возникли ещё в ХХ веке, в настоящее время наблюдается стремительный рост популярности этого направления в связи с тем, что данная технология позволяет автоматизировать многие процессы максимально понятно для пользователя любого уровня. В данной статье приводится пример использования языка разметки SIML при разработке чат-бота на базе C#. Требования к разработке: Syn Chatbot Studio, MS Visual Studio, .NET Framework 4.5 и выше. При составлении данной статьи использовалась среда разработки MS Visual Studio 2013.

 • Основною метою даної роботи є аналіз багатомірних біомедичних сигналів, які реєструються мобільними діагностичними пристроями (МДП). У роботі подано алгоритм, що забезпечує детектування нападів при одночасному аналізі сигналів електроенцефалограми (ЕЕГ) та електрокардіограми (ЕКГ). Робота алгоритму заснована на автоматизованому розрахунку набору оптимальних систем фільтрації для зашумлених біомедичних сигналів, розрахунку значень ознак і подальшої класифікації значень ознак.

 • Реалізація Алгоритмічного та програмного забезпечення контролера керування пральною машиною

    Галина Левицька, Надія Ширмовська, Віталій Мельник (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Розробка комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем та пристроїв вимагає знань і навичок в широкому спектрі дисциплін. Сучасні електронні пристрої важко уявити собі без мікроконтролерів. Використання мікроконтролерів у виробах не тільки приводить до підвищення техніко-економічних показників (вартості, надійності, зменшення споживаної потужності, габаритних розмірів), але й дозволяє скоротити час розробки виробів і робить їх гнучкими до модифікації, більш адаптивними. Використання мікроконтролерів у системах керування забезпечує досягнення високих показників ефективності при низькій вартості [1, c. 109].

 • В основі багатьох задач, пов’язаних із плануванням та прийняттям рішень, лежить відлагодження та повний аналіз показників, що описують ділянку конкретної предметної області (ПО). Для проведення такого аналізу необхідні засоби, які б подавали і дозволяли опрацьовувати користувачеві дані у багатовимірному вигляді. Для цього під час проектування бази даних (БД) у ПО виділяються показники, які потрібно аналізувати, та величини, від яких ці показники залежать.

 • ВІДЕО ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ПОДАННЯ ІНТЕРВ’Ю

    Анна Петровська (Черкаси, Україна) |    Download article |  Link

  Мультимедійна журналістика – це певний спосіб представлення журналістського матеріалу – медіапродукту, який присвячений конкретній темі й поєднує кілька форматів – фото, відео, текст, інфографіка, інтерактив. Комбінації цих форматів можуть бути різні, відповідно, мультимедійна журналістика в цьому аспекті може об’єднувати телевізійну, радіо- та газетну журналістикою. Мультимедіа – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної [3, с.39]. Під терміном же «мультимедійний журналіст», відповідно, розуміють людину, яка здатна зробити матеріали в газету, на сайт, зняти відеоролик та інше.

 • Експертна система діагностування газоперекачувального агрегату

    Надія Ширмовська, Руслан Недоходюк Галина Левицька (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Забезпечення якісного контролю вібраційного стану газоперекачувального агрегату (ГПА) за допомогою експертної системи (ЕС) дає можливість зменшити витрати на проведення технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів, збільшити строки експлуатації технологічного обладнання, а також зменшити руйнування та фізичний знос механізмів за рахунок своєчасної сигналізації про наявність дефектів.

 • Реалізація Алгоритмічного та програмного забезпечення для компресії даних

    Надія Ширмовська, Віталій Кондратьєв, Тетяна Ваврик (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  З метою якісного та ефективного функціонування інформаційних засобів сполучення розробляється та впроваджується в інформаційні системи широкий спектр сучасних технічних засобів і програмно-апаратних комплексів Всі ці засоби створюються з метою вирішення задачі надійної і швидкісної передачі інформаційних потоків даних від джерела повідомлення до споживачів інформації [1].

 • Модель системної інтеграції захисту інформаційних ресурсів банку

    Надія Ширмовська, Володимир Барнась, Ірина Михайлюк (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне матеріальне вираження і вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до зниження цінності інформаційних ресурсів. Впливи, які призводять до зниження цінності інформаційних ресурсів, називаються несприятливими. Потенційно можливий несприятливий вплив називається загрозою [1-4].