31 December, 2018

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ СПЕЦИАЛЬНИХ ВПРАВ

      Олександр Кузенков, Валентин Білик (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Сучасний спеціаліст органів внутрішніх справ повинен володіти високим рівнем розвитку, психологічних, фізичних, інтелектуальних якостей. Він повинен бути стійким до ситуацій з високим емоційним станом. Аналіз спеціальної літератури, практичний досвід дозволяє виявити недоліки, які склалися у існуючої системи фізичної підготовки. На теперішній час професійна підготовленість фахівця в сучасних умовах не відповідає достатнім вимогам. При підготовці майбутніх правоохоронців виникли проблеми, які призвели до професійної непідготовленості у порівняні з європейськими країнами. У різних наукових напрямках проводиться інтенсивний пошук вирішення основних завдань підготовки спеціаліста. Цими проблемами займаються науковці та педагоги сьогодні. Водночас багатьма дослідниками визначено, що у вирішенні зазначених питань важливе місце займає фізична підготовка з її ефективними засобами формування професійно важливих якостей.