29–30 June, 2014

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Проблема подготовки квалифицированных кадров обусловлена новым этапом социально-экономического развития Казахстана на период до 2020 г., требующим значительного повышения кадрового потенциала страны на основе инноваций в системе образования. В связи с необходимостью реализации национальной целевой программы по подъему сельского хозяйства страны особую актуальность приобретает проблема повышения качества подготовки механизаторов сельского хозяйства, агроинженеров.

 • “SPORTDA TEZKORLIK VA ANIQLIK TUSHUNCHALARI”

    Shaxnoza Nurmatova (Samarqand, O’zbekiston) |    Download article |  Link

  Tezkorlik va aniqlik tushunchalari inson hayoti, va boshqa jarayonlarda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ushbu qobiliyatlar bir-biri bilan uzviy bog`liq bo`lib, sport amaliyotida hal qiluvchi omillar tarkibiga kiradi. Ularni bir-biriga bog`liqligi shu bilan asoslanadiki, odatda harakat tezligi oshirilsa, aniqlik susayadi. Agar harakat sekin va qarshiliksiz ijro etilsa, aniqlik yuqori bo`lishi mumkin. Ko`plab mutahasis olimlarning fikriga ko`ra harakatni tezkor ijro etishda yuksak aniqlikni saqlab qolish qobiliyati erta yoshlikdan boshlab shakllantirilib borilsagina, oqibat foydali natija bilan ifodalanishi mumkin ekan. Zamonaviy sport o`yinlarida ijro etiladigan texnik – taktik harakatlar, tezkorlik va aniqlik qobiliyati bilan belgilanadi.Lekin, texnik – taktik harakatlar o`ta tezkor ijro etilsada, ammo ularda aniqlik bo`lmasa, bunday tezkorlik o`z mohiyatini yo`qotadi. Isbot qilinganki, texnik – taktik harakatlar tezligi qanchalik yuksak bo`lsa, ularning aniqligi shunchalik tushib borar ekan.Sport keskin o`zgaruvchan vaziyatlarga boy mofaqiyat bilan yakunlangan natija aniqlik va aniq harakatdan dalolat beradi. Tezkorlik kabi aniqlik aham sportda muhim ahamiyatga ega agar sportchi bajarayotgan harakatida, o`rganayotgan mashqlarida, aniqlik bo`lmasa bajargan harakati natijasiz, o`rgangan mashqlari noaniq bo`lib qoladi. Sport bu aniq maqsad aniq natija sari harakatlanish faoliyat turi hisoblanadi.

 • Олімпіада з математики – це не тільки перевірка навчальних досягнень учнів, а й пізнавальне, евристичне, інтелектуально-пошукове змагання школярів в творчому застосуванні знань, умінь, здібностей, компетенцій з розв’язування нестандартних задач і задач підвищеної складності. Підготовка до олімпіади з математики проводиться вчителем, який виступає «тьютором», «партнером», «наставником» і «тренером» обдарованих учнів і повинен володіти такими характеристиками: висока професійна компетентність і захопленість своєю справою; здатність до наукової і творчої діяльності; постійний розвиток власних інтелектуальних здібностей; загальна ерудованість; володіння сучасними педагогічними технологіями розвитку; високий рівень психологічної підготовки тощо.

 • Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці. У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому вивчення професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його оптимізації.

 • Стремительные изменения в социальной, экономической, геополитической картине мира так или иначе отражаются на педагогических процессах школы и ВНЗ. Это обусловлено педагогическими законами, закономерностями, объективными тенденциями относительно соответствия целей, содержания, методики обучения требованиям времени в конкретном культурно-пространственном диапазоне. В связи с этим всё более актуальным становятся вопросы подготовки будущего учителя в контексте инноваций, которые связаны с вопросами подготовки специалиста. Это наблюдается как на Украине, так и в Китае.

 • МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ФИЗИКА ПӘНІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

    Сауле Нуркасымова, Шәймардан Серікбол (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 2013 жылғы халыққа жолдауында айтқандай: «Біз ғылымы мен білімі дамыған адыңғы 50 елдің қатарына қосылуымыз үшін, білім беру саласына баса назар аударуымыз керек, білім беру үрдісіне жаңа инновациялық технологияларды қолдануымыз шарт»

 • ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫҢ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

    Сауле Нуркасымова, Жазира Мергенова (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында: «Біз ғылымы мен білімі дамыған адыңғы 50 елдің қатарына қосылуымыз үшін, білім беру саласына баса назар аударуымыз керек, білім беру үрдісіне жаңа инновациялық технологияларды қолдануымыз шарт», - деген болатын [1]. Сондықтан, еліміздегі білім беру сапасын жақсарту – бүгінгі күнде басты мәселе.

 • ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР РЕТІНДЕ ДЕШИФРАТОР ЖҰМЫСЫН ЗЕРТТЕУ

    Назира Нуролла, Айнур Утегенова, Нургуль Садыкова, Кымбат Жуматаева (Атырау, Казахстан) |    Download article |  Link

  1-суретте бейнеленген сұлбамен ewb файлын ашып сұлбаны қосу керек. Сөздер генераторының қадамдық жұмыс режимінде С, В, А кірістерге 0-ден 7-ге дейінгі сандарға эквивалентті сөздер беріледі. Логикалық үлгілер көмегімен шығыстардағы сигналдар деңгейін бақылай отырып, функциялау кестесін толтыру керек. G кірісіндегі өзгеретін сигнал кезекпен дешифратор шығысында пайда болатынына көз жеткіземіз.

 • Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової парадигми освіти, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, яка має чіткі національні переконання.

 • ОПЫТ СОЗДАНИЯ САМОДЕЛЬНЫХ БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

    Наталия Тарасовская, Булат Жумадилов, Гульнара.Ешматова (Павлодар, Казахстан) |    Download article |  Link

  Ботанические коллекции в средних общеобразовательных школах нужны не только в разделе «Растения», но и в курсе общей биологии, особенно при изучении основ экологии и эволюционного учения – для иллюстрации ряда эколого-морфологических особенностей растительных организмов как индикатора их адаптаций к среде обитания. Кроме того, как показывает наш опыт, влажные ботанические препараты (особенно водорослей и высших погруженных водных растений) можно успешно использовать в любое время года для изготовления временных цитологических препаратов для микроскопического изучения клеток и растительных тканей. Необходимость изготовления самодельных ботанических препаратов продиктована не только и не столько недостаточно богатой материально-технической базой школ (особенно сельских), сколько определенными методическими преимуществами создания экспонатов и коллекций силами учителей и учащихся. Среди таких преимуществ мы бы в первую очередь назвали следующие.

 • KL-210 ОҚУ СТЕНДІ КӨМЕГІМЕН ӘР ТҮРЛІ ТРИГГЕРЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ

    Айнур Утегенова, Назира Нуролла, Кымбат Жуматаева, Нургуль Садыкова (Атырау, Казахстан) |    Download article |  Link

  Электротехникада, электромеханикада, автоматикада, автомеханикада, ғылыми әрі тұрмыстық электрондық техникада қолданылатын электрлік сұлбалардың жұмыс принципін (негізін, қағидасын) үйретуге қолайлы. Базалық электрлік сұлбаны үйретуге арналған KL-210 оқу стенді тәжірибеде көбірек қолданылатын электрлік сұлбалар мен құрылғыларды үйрету үшін арналған толық функциональды жүйе болып табылады. Эксперимент жүргізуге қажет барлық құрылғылар бас модульде орналастырылған, ал зерттеліп жатырған сұлба мен құрылғылар әр түрлі модульдердің бір бөлігі болып саналады.

 • MURAKKAB IRRATSIONAL SONLARNI KUB ILDIZDAN CHIQARISH HAQIDA

    Sherzodbek Farmonov, Javlonbek Jumayev (Фергана, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Ma`lumki, sonlar nazaryasiga oid turli-tuman formulalar va qiziqarli munosabatlar juda olis zamonlardan buyon matematika fani muxlislarining diqqatini o`ziga tortib kelgan. Bu mavzudagi masalalar bilan qadimgi yunon olimlari ham, sharq matematiklari ham faol shug`ullangan. Masalan, italiyalik olim Leonardo Fibonachchi, mashxur fransuz matematigi Piyer Ferma, buyuk matematiklardan Leonardo Ferma, Karl Frederix Gaussning bu boradagi izlanishlari yaxshi ma`lum. Buni mazkur soxada ming-minglab professional va havaskor matematiklar tadqiqot olib borganiga qaramay, jajji bo`lsada, yangi ixtirolar imkoniyati hali ko`p ekan. Bu maqola ana shunday topilmalardan biriga bag`ishlanadi. Qayd etish joizki, xozirgi kunda abityurentlar yuqori darajali ildizlarni o`rganishga birmuncha qiynalishadi. Jumladan, ushbu maqolada sonli ifodalarni kub ildizdan chiqarish muammosini qaraylik.

 • Мемлекетіміздің өзіне және болашақ тәрбиеленушілеріне жеке тұлғалық-гуманды позицияны ұстаушы, білгір де білікті мамандарды даярлауға деген қажеттілігі бірнеше өзекті мәселелерді қозғайды. Осындай өзекті мәселенің бірі – болашақ маманның кәсіби-педагогикалық имиджін қалыптастыру мәселесі. Мұның айғағы Қазақстан Республикасының Жоғары педагогикалық білім берудің басты мақсаты оқушының жеке басының қалыптасуы мен даму мәселесін шығармашылықпен шешуге қабілетті кәсіби жағынан компетентті жаңа формацияның педагогын даярлау делінген. Концепцияда педагогтың компетенттілігі үш тұрғыдан демек, жалпы мәдени, әдіснамалық және пәндік-бағыттылық деп атап көрсетілген. Демек, бүгінгі мұғалімнің, педагогтың, тәлімгердің, оқытушының кәсіби шеберлігін, компетенттілігін жетілдіру бүгінгі педагогика және психология ғылымдарының ең өзекті мәселелерінің бірі болмақ.