ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

  Наталія Підгорна (Донецьк, Україна) |    Download article

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової парадигми освіти, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, яка має чіткі національні переконання.