29–30 June, 2014

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Опорно-руховий апарат людини має багато функцій, найважливішими з яких є забезпечення опори, захисту та рухів тіла. Стопа виконує не тільки функцію опори, але й забезпечує організацію ресорних взаємодій тіла людини з опірною поверхнею [9, с 2]. Рядом вчених доведено, що на стан та розвиток ОРА впливає безліч різних чинників у тому числі й патологічних [1, 3, 4, 5 та ін. ]. За даними науково-методичної літератури, від 16 до 85 % всіх ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату складають статичні деформації стопи. Плоскостопість - це деформація стопи, яка зустрічається в 30% студентської молоді.

  • О ВАЖНОСТИ РАБОТЫ НАД «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ» В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК РУКОБОРЦЕВ

      Геннадий Казимирский, Сергей Пирогов (Гомель, Беларусь)  |    Download article |  Link

    Актуальность данной статьи определяется тем, что популярность армспорта (армрестлинга) среди молодежи и людей более зрелого возраста все возрастает во многих частях света. Несмотря на то, что это достаточно молодой вид спорта, благодаря своей универсальности, доступности, увлекательности, эмоциональности и динамичности, за последние годы армрестлинг стал полноправным видом спорта с хорошо разработанной системой тренировок и проведения соревнований.

  • Спортивна кар’єра зірок світового рівня, а також досить успішних спортсменів суттєво залежить від раннього періоду їх багаторічної підготовки, яка, як правило, розпочинається з дитячого віку. Тому зараз спостерігається така тенденція в сучасному спорті як зниження віку спортивної спеціалізації дітей. Ця тенденція пояснюється популяризацією спорта серед дітей засобами масової інформації і прикладами зірок спорту, які рано розпочали свою спортивну кар’єру.