30–31 December, 2017

48 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

    Володимир Бобрович (Чернівці, Україна) |    Download article |  Link

  Мережа автомобільних доріг України – це не тільки наше національне надбання, а, перш за все, найважливіша складова економіки держави. Від транспортно-експлуатаційного стану доріг значною мірою залежать збитки на перевезення вантажів і пасажирів, економічні витрати від дорожньо-транспортних пригод. Транспортні витрати збільшують собівартість вітчизняної продукції, зменшують її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 • Глобалізація економіки – це неминуче явище в історії людства, яке заключається в тому, що світ в результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними цінностями стає більш взаємопов’язаним. Саме глобалізація економіки включає в себе створення і розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК), діяльність яких дозволяє обійти багаточисленні бар’єри.

 • ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

    Рафаель Міщенко, Полина Юр’єва (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Актуальність досліджуваної теми. Зміни, що відбуваються сьогодні у світі, дуже важливий крок на шляху переходу людства до нової цивілізації, що може бути сформована на шляхах вирішення глобальних проблем. Терміном "глобальні проблеми" (від лат. "глобус" - земля, земна куля) позначаються найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому.

 • Термін інновація за своїм змістом багатозначний і набуває чітко визначеного значення лише в контексті в якому він використовується. В даному випадку інновація  нововведення в області техніки, технології, організації праці чи управління, що базується на використанні чи попереднього досвіду, котре забезпечує якісне підвищення ефективності виробничої системи чи якості самої продукції. Одним із аспектів інформаційної підтримки інновації являється методичне забезпечення оцінки їх ефективності.

 • Питання забезпечення сталого розвитку на місцевому територіальному рівні є надзвичайно актуальними з огляду на потребу низовинної стабілізації соціально-економічного життя нашої держави в умовах економічної кризи та проведення реформи децентралізації. В процесі трансформації місцевого самоуправління принципове значення має належне забезпечення матеріально-фінансової автономії територіальних громад, яка можлива за умови реалізації конституційного принципу самостійності місцевих бюджетів.

 • ЖАСЫРЫН ЖАРНАМА: ҚАЗАҚ КИНОСЫНДАҒЫ ЖАҢА ҮРДІС

    Санат Шакиева (Алматы қ., Қазақстан) |    Download article |  Link

  Жасырын жарнама деген мағынаны білдіретін Product Рlacement термині маркетингтің бір бөлшегі ретінде қалыптасып, кино, интернет, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне толықтай енді. Мұның тарихы Америка Құрама Штаттарынан басталады. Тұтынушылардың әрекетін басқару ретінде туындаған Product Рlacement киностудияда қалыптасты.