Аналіз розповсюдження інноваційного товару в суспільстві за допомого моделі дифузії інновації розробленої Френком Бассом на основі моделі Еверетт Роджерса

  Артем Сіньковський (Черкаси, Україна) |    Download article

Термін інновація за своїм змістом багатозначний і набуває чітко визначеного значення лише в контексті в якому він використовується. В даному випадку інновація  нововведення в області техніки, технології, організації праці чи управління, що базується на використанні чи попереднього досвіду, котре забезпечує якісне підвищення ефективності виробничої системи чи якості самої продукції. Одним із аспектів інформаційної підтримки інновації являється методичне забезпечення оцінки їх ефективності.