29–30 November, 2014

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ КІРЛІАНОГРАМ

    Наталія Глухова, Людмила Пісоцька, Олександр Антипенко, Тетяна Бєлік (Дніпропетровськ, Україна) |    Download article |  Link

  Дослідження характеристик рідиннофазних об’єктів різноманітної фізичної природи реалізується шляхом реєстрації випромінювання у полі високовольтного розряду. Застосований метод вимірювань заснований на ефекті Кірліан: при розміщенні досліджуваного об’єкту або зразка у змінному електромагнітному полі високої напруженості 20-25 кВ/см навколо об’єкту виникає специфічне світіння аналогічне коронному розряду. Характеристики газорозрядного випромінювання знаходяться в кореляційному зв’язку з хімічним складом газу між обкладинками, а також безпосередньо залежать від фізико-хімічних властивостей та стану досліджуваного об’єкту.

 • ЖЕТІНШІ АМАЛДЫҢ КЕЙБІР ҚҰПИЯЛАРЫ

    У.Ж. Жалелов, А.А.Темирбекова, С.Бурибаева (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Әр оқушының сын тұрғысынан ойлауын қалыптастыруда білім беру жүйесінде жоғары деңгейлі инновациялық әдістер қолданылуда. Кемелді оқыту ісіндегі оңтайлы әдістердің бірегейі – Кембридждік тәсіл дей отырып, кейбір сыныптан тыс іс-шаралардың да тиімді инновациялық іс-әрекеттерге бағыттайтынын педагогикалық іс тәжірибемізде пайымдадық. Дәлірек айтқанда, математиканың жетінші амалы логарифм және логарифм таблицаларын үйренуге білім беру стандарттарында сағат саны аз болғандықтан күрделі логарифмдік түрлендірулерді оқушылар мен студенттердің жеткілікті деңгейде орындай алмайтындығы педагогикалық іс тәжірибемізде айғақталды. Мысалы, логарифмдік өрнектерді бір негізден басқа негізге ауыстыру, натурал логарифнің негізі «е» санының 2,718... мәніне тең болатындығы көпшілік оқушылардың жауаптарында көмескілік танытты. Көмескі білім салдарынан иррационал е=2,718… санының цифрларының саны қанша болса, бұл санды дәл өрнектеп, көрсетуге болмайтынын, бірақ

 • «Мұғалімдік мамандық – бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты, шым–шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер – ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады” –деп, педагог, ғалым В.А.Сухомлинский ұстаздық өнерге ерекше баға берген. Ұстаз жас жеткіншектің жан –жақты дамуына, оның бойында жасырын жатқан шығармашылық қабілетті ашу және белсенді әрекетке келтіру жолында тынымсыз ізденісте болу керек. Жас дарынды тәрбиелеуде және оны ғылыми ізденіске жетектеуде ұстазға үлкен жауапкершілік жүктеп, үздіксіз шығармашылық ізденіске бастайды. Жас дарынды белсенділікке тәрбиелеу, қабілетін ашу, санасында жылт еткен шоқты үрлеп, үлкен жалынға айналдыру – ұстаз міндеті. Оқытылатын пәндер бойынша дарындылық байқатқан оқушылардың шығармашылық икемділіктерін дамыту өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен педагогикалық-психологиялық ізденісті талап етеді.

 • Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі барысында маңызды қадам болып табылады. Мұндай стратегиялық міндетті шешу жағдайында белсенділігі жоғары, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алу қабілеттілігін, өмір бойы білім алуға дайын тұратын тұлғаның ең басты функциялық сапаларын қалыптастыру орта білім беру жүйесіне жүктеліп отыр .

 • Методи кількісного аналізу рішень по праву відносяться до найбільш складних розділів менеджменту. Математичний апарат дозволяє моделювати та обґрунтовувати прогнози розвитку ситуації, формувати систему цілей, будувати в відповідності з цим поточні та перспективні виробничі плани, оптимізують забезпечення планів необхідними ресурсами, аналізують стійкість прийнятих рішень в ситуації невизначеності і ризику, розробляють, приймають і реалізовують найбільш ефективні управлінські рішення.