29–30 November, 2014

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства традиційні способи взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами стають недостатньо ефективними. Для створення нових, більш зручних методів доступу до інформації та послуг все частіше застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів [1, с. 23]. В контексті цього, слід підкреслити, що функціями інформаційно-комунікаційних технологій є: розширення права громадян шляхом надання доступу до різноманіт­ної інформації; збільшення можливостей людей брати участь у процесі прийняття полі­тичних рішень і стежити за діями урядів; надання можливості активно створювати інформацію, а не тільки її споживати; забезпечення засобів захисту приватного життя й анонімності особис­тих контактів і комунікацій.