29–30 November, 2014

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Однією із важливих проблем Української держави є проблема здоров’я та фізичного потенціалу населення країни. У зв’язку з яскраво вираженою тенденцією до різкого зниження рухової активності та значним зменшенням фізичних навантажень різних категорії населення основним завданням, що стоїть перед спеціалістами фізичної культури, є залучення до систематичних занять фізичними вправами дітей різного віку та рівня підготовленості.

  • Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом серед фахівців відсутня єдність поглядів при розгляді поняття витривалості стосовно спортивної діяльності. Не безпідставні і приведені визначення. На фоні цього слід зазначити, що практично в кожній роботі, де з’являються спроби фундаментально проаналізувати проблему витривалості, присутні власні визначення [3, с. 15]. Одночасно численними даними [1, с.11-13, 2, с. 9-13, 4, с. 8-11] доводиться, що витривалість може бути як загальна, так спеціальна.

  • Постанова проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки легкоатлетів, особливо в бігу на короткі дистанції, залишається актуальної. Аналіз світового досвіду показує, що в останні роки значно розширилася матеріально-технічна база бігових дисциплін. Побудовано закриті стадіони в більшості країн світу, створені спеціально-тренувальні бази в регіонах з теплим кліматом та гірських районах, де існують умови для якісного проведення змагань та тренувань в будь-якій порі року.

  • Актуальність теми. На початку ІІІ тисячоліття актуальною є проблема здоров’я людини, яке із площини приватної справи окремої людини переходить у категорію суспільно значущої проблеми. Такий підхід до розуміння значення здоров’я у житті людини та функціонування суспільства зумовлений низкою взаємопов’язаних економічних, політичних, етичних та багатьох інших причин [6, с. 175-176, 7, с. 1-6, 9, с. 350-352]. Загалом, вже цілком очевидно, що у сучасному світі для досягнення успіху фактично у будь-якій сфері життєдіяльності потрібно дбати про власне здоров’я (Круцевич Т.Ю., 2010; Куц О.С., 2005; Магльований А.В., 2011; Платонов В.М., 2010).