СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ КІРЛІАНОГРАМ

  Наталія Глухова, Людмила Пісоцька, Олександр Антипенко, Тетяна Бєлік (Дніпропетровськ, Україна) |    Download article

Дослідження характеристик рідиннофазних об’єктів різноманітної фізичної природи реалізується шляхом реєстрації випромінювання у полі високовольтного розряду. Застосований метод вимірювань заснований на ефекті Кірліан: при розміщенні досліджуваного об’єкту або зразка у змінному електромагнітному полі високої напруженості 20-25 кВ/см навколо об’єкту виникає специфічне світіння аналогічне коронному розряду. Характеристики газорозрядного випромінювання знаходяться в кореляційному зв’язку з хімічним складом газу між обкладинками, а також безпосередньо залежать від фізико-хімічних властивостей та стану досліджуваного об’єкту.