31 Грудень, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Ona tabiatni asrab-avaylash, uni muhofaza qilish hamda tabiat ne’matlaridan oqilona foydalanish zamon talabi bо‘lib qolmoqda. Тabiatda o’simlik turlarining kamayishi va yo’qolib ketishining oldini olish uchun ko’rilayotgan chora tadbirlar sezirarli bo’lmoqda. Botaniklarning oldida turgan vazifalardan eng muhimi esa flora tarkibiga kirgan kamyob o’simliklarni barqarorligini saqlash va ta’minlash hisoblanadi.

  • Вивчення здоров'я сучасних студентів – актуальна проблема, яка потребує всебічного наукового аналізу та активної участі в її обговоренні всіх зацікавлених у це питання фахівців. З урахуванням сучасної кризової соціально-економічної ситуації в Україні, що негативно впливає на здоров'я студента, необхідна активна розробка та реалізація профілактичного та пропагандистського спрямування у вузі за участю фахівців із соціальної роботи. Економічна криза, зміна суспільного устрою надали негативний вплив на соціальне здоров'я молоді. Значна частина молодих людей виявилася перед гострими проблемами у житті, пов'язаними з бідністю та безробіттям. В останні роки обмежені матеріальні ресурси держави використовувалися, як правило, на лікування та надання невідкладної допомоги, а профілактиці захворювань та популяризації здорового образу життя (ЗОЖ) не приділяється належної уваги. Все це призвело до погіршення здоров'я студентів України.

  • Промислове птахівництво в Україні розвивається швидкими темпами. Останні статистичні дані говорять про незначне відставання валового продукту птахівництва в присадибних господарствах по відношенню до промислових птахофабрик. Часто птахофабрики межують з селянськими присадибними господарствами з різною технологією утримання домашньої птиці. Однією з галузей птахівництва, що почала швидко розвиватися як в присадибних господарствах так і в промислових є індиківництво, що можна пояснити завезенням на територію України скороспілих високопродуктивних мясних кросів індиків із-за кордону.