31 Грудень, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасне інформаційне суспільство характеризується тим, що інформацію почали використовувати як технологічний ресурс. Сьогодення – час тотального зростання обсягів інформаційних потоків у всіх сферах життєдіяльності цивілізації – характеризується як перехід від «індустріального суспільства» до «суспільства інформаційного». Інформаційний простір будь-якої держави є організаційно впорядкованою сукупністю інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, що реалізовують інформаційні процеси, отже, є системою, яка функціонує за певними правилами та може були охарактеризована в межах окремих теорій. Важливим є дослідження структури та складових, тенденцій розвитку інформаційного простору України. Саме це і становить актуальність дослідження.