ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВУЗУ ЯК АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

  Андрій Стадник (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Вивчення здоров'я сучасних студентів – актуальна проблема, яка потребує всебічного наукового аналізу та активної участі в її обговоренні всіх зацікавлених у це питання фахівців. З урахуванням сучасної кризової соціально-економічної ситуації в Україні, що негативно впливає на здоров'я студента, необхідна активна розробка та реалізація профілактичного та пропагандистського спрямування у вузі за участю фахівців із соціальної роботи. Економічна криза, зміна суспільного устрою надали негативний вплив на соціальне здоров'я молоді. Значна частина молодих людей виявилася перед гострими проблемами у житті, пов'язаними з бідністю та безробіттям. В останні роки обмежені матеріальні ресурси держави використовувалися, як правило, на лікування та надання невідкладної допомоги, а профілактиці захворювань та популяризації здорового образу життя (ЗОЖ) не приділяється належної уваги. Все це призвело до погіршення здоров'я студентів України.