30 Листопад, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Період 1960-70-х років був одним із найбільш складних і суперечливих періодів в історії України. З одного боку зазначались величезні позитивні зрушення, а з іншого в економіці та суспільному житті відбувались значні зміни. Після смерті Сталіна в українській культурі відбувається так звана «лібералізація». Цей період прийнято називати «відлигою». Атмосфера «відлиги» створила сприятливі умови для розвитку літератури і мистецтва. Пожвавилось театральне життя, кіномистецтво стрімко розвивалось, не зважаючи на значні утиски та цензуру. Для духовного ж світу настали складні часи, партія робила все, щоб викорінити ідолів з голів радянських мешканців.

  • Початок XX століття - це складний і суперечливий період. Його сутність полягала в постійному ускладненні соціально-економічної, політичної та військово-революційної повсякденності.

  • У 1920-30рр. XX ст. закладався фундамент побудови нового радянського суспільства, змінювалося життя всіх верств і всіх вікових груп населення країни, в тому числі і однієї з найбільш активних верств – студентської молоді. Саме студентство багато в чому визначило подальший розвиток країни.

  • В середині ХХ століття в Україні переважало сільське населення. Згідно з тодішніми соціально-економічними умовами, більшість селян були об’єднані в колективні господарства. Можливості матеріального та духовного споживання цілковито залежали від умов праці селянина та його родини.

  • Традиції гостинності етносу це та площина націокультурного прояву яка зазнає неминучих трансформаційних змін як в глобальних проявах під впливом соціально-економічних чинників так і в невід’ємно існуючих елементах, як то системі вітання гостей, що є прямим транслюванням ментальних рис народу. Державна ж політика «радянського періоду» призвела до нівелювання глибинного змісту традиційних норм гостинності, вилучаючи з них автентичні ознаки нації. Національно-культурний ренесанс останніх десятиліть сприяв переосмисленню як духовної так і матеріальної культурної спадщини, зокрема пізнанню традиційної гостинності в системі харчування українців.