СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ВІТАННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ

  Людмила Хмельницька (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Традиції гостинності етносу це та площина націокультурного прояву яка зазнає неминучих трансформаційних змін як в глобальних проявах під впливом соціально-економічних чинників так і в невід’ємно існуючих елементах, як то системі вітання гостей, що є прямим транслюванням ментальних рис народу. Державна ж політика «радянського періоду» призвела до нівелювання глибинного змісту традиційних норм гостинності, вилучаючи з них автентичні ознаки нації. Національно-культурний ренесанс останніх десятиліть сприяв переосмисленню як духовної так і матеріальної культурної спадщини, зокрема пізнанню традиційної гостинності в системі харчування українців.