31 Серпень, 2020

ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ

      Н.Г. Романенко, О.О. Орап (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Протягом всієї історії свого розвитку книга була основою духовної культури, засобом міжособистісного спілкування, емоційного і розумового розвитку підростаючого покоління. Свій довгий шлях розвитку книга починає з VI століття і для її виготовлення використовувалися різні матеріали: глина, листя та кора дерева, шкіра тварин, бамбук, папірус, шовк тощо 1, але цінність книги, в будь якому випадку, узагальнюють художньо-образні засоби виразності змісту і форми. Такі засоби сьогодні узагальнюють: графіка і живопис, цифровий живопис, анімація тощо, але їх функціональне призначення не змінилося – привертати увагу читача (глядача, користувача), націлюючи її на ті змістовні моменти твору, які автор вважає кульмінаційними.

  • Развитие графического дизайна неразрывно связано с развитием и формированием искусства графики. Их объединяли такие факторы, как стилевые решения в определенные временные периоды, социально-экономические и политические факторы, научно-технический прогресс и связанное с ним промышленное производство.

  • Постановка проблеми Наразі актуальною є питання підготовки до професійних хореографічних коледжів, оскільки дитина має бути готовою до того, що вона обирає собі професію на все життя і це вимагає від неї зміни способу мислення, режиму харчування та проведення дозвілля. Саме тому, підготовка має бути докорінною та максимально підготувати її до майбутньою професії.