31 Серпень, 2020

ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Різні задачі інформатики часто також є предметом навчання і тренажу для студентів старших курсів, при написанні курсових проектів та бакалаврських робіт. При цьому в багатьох випадках можуть використовуватись стандартні математичні пакети типу Math Cadта інші подібні [1]. Іх перевагою є простота освоєння та хороші можливості для проведення типових обрахунків. Недоліком є низька гнучкість, обмежені можливості для реалізації просунутих можливостей взаємодії з зовнішнім середовищем та користувачем. Тому при проведенні науково-дослідних робіт може ставитись задача розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

  • ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

      Олександр Лефтеров, Тамара Бардадим, Алла Міхновська (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Актуальність. Курс на інформатизацію Судової гілки влади в Україні є запорукою підвищення ефективності праці суддів, комунікаціїйних можливостей всіх учасників судових процесів та прозорості судочинства. На сьогодні в Україні відсутня типова суб’єктно-орієнтована платформа для електронного судочинства, яка дозволяє на єдиній базі синхронізувати як рутинні процеси юридичної практики, так і судові спеціалізовані процеси. Поточний стан справ. Епідемія COVID-19 найяскравіше виявила недостатній рівень інформатизації державних установ в Україні. Судова сфера також не є винятком, особливо, в справі створення електронного судочинства в Державі. У адвокатських колах існує думка про те, шо єдина інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) як складова судової реформи не була реалізована в повному обсязі, хоча введення в дію ЄСІТС планувалось на 2017 рік [1]. При цьому важливо підкреслити, що незважаючи на всі зусилля, які були покладені на її вдосконалення протягом минулих років, в системі електронного правосуддя в Україні залишаються питання щодо розробки та введення в експлуатацію відповідного програмного забезпечення [2]. З інформації, яка міститься в оновленій Концепції, можна зробити висновок, що повноцінний запуск ЄСІТС та «Електронного суду» планується не раніше 2023 року, що зумовлює поновлення розробки вище зазначеної системи. Відтак, можна припустити, що сьогодні, інформаційно технологічні (IT) рішення впроваджені за 2018-2019 рр. не задовольняє потребам Державної Судової Адміністрації (ДСА) України. Крім того, користувачі тестової версії «Електронного суду» також відзначають її численні недоліки [3].