31 Серпень, 2020

ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Новий аспект у розв’язання завдань енергетичної ефективності внесло ви­явлення і до­­слідження пара­доксу енергій порушеної рівноваги важеля [1, 117 – 119]. Пара­докс полягає в тому, що у системі відліку важеля енергія, отри­ма­на за ра­хунок робо­ти, яка вивела важіль із рів­но­ваги, може не більше ніж удвічі пере­ви­щити енер­гію, витрачену на виконання цієї роботи, і це не пору­шує закону збе­ре­жен­ня енергії. Показано, що виявлений парадокс – це не окреме явище, а за­га­­ль­на вла­­стивість фізичних систем різної природи, й на її підставі виве­де­но наслід­ки зако­ну збе­ре­жен­ня енергії [2, 231 – 233; 3, 95 – 97; 4, 137 – 139].

  • Проведеними розрахунковими дослідженнями в моделі обойма-діелектрична матриця-верхній електрод-пуансон-спікаємий кільцевий виріб-нижній електрод-пуансон-підставка було визначено кінетику температурних змін. Завдяки цьому стало можливим визначення температури контрольних об’ємів виробу і оснастки в довільний проміжок часу. Експериментами підтверджено, що розрахункові значення температури в верхніх та нижніх шарах спікаємого виробу доволі подібні між собою і мало відрізняються від реальних. Зокрема встановлено, що в епіцентрі нагріву зосереджується 24 % теплової енергії, яке виділяється у всьому блоці (прес-інструмент-виріб). При кондукційному способі нагріву дуже важливо у самий короткий проміжок часу досягнути максимальної температури у зоні спікаємого порошку[1-3].