31 Серпень, 2020

ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В даний час стали актуальними проблеми розвитку пізнавальних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями дошкільного віку (О. Асмолов, О. Бодалев, Л. Божович). Для повноцінного спілкування, для того, щоб дитина впевнено і комфортно почувала себе в суспільстві, необхідно, щоб мовлення дитини було правильним, щоб вона чітко вимовляла всі звуки рідної мови, граматично правильно будувала пропозиції, добре володіла зв’язною мовою (Л. Виготський, О. Запорожець, М. Лісіна, В. Мухіна, Д. Ельконін). Неповноцінна мовленнєва діяльність накладає відбиток на формування у дітей сенсорної, інтелектуальної та афективно-вольової сфери: зокрема, при відносно збереженій смисловій, логічній пам’яті у дітей знижена вербальна пам’ять, страждає продуктивність запам’ятовування, вони забувають складні інструкції, елементи і послідовність завдань, що значно ускладнює повноцінне спілкування і подальше навчання дітей з мовною патологією. Але не тільки ступінь розвитку мовлення залежить від рівня розвитку пам’яті дитини, а й рівень розвитку пам’яті залежить від ступеня сформованості мовлення.