31 Жовтень, 2018

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Специфіка професійної діяльності вчителя музики визначається необхідністю тісного взаємозв'язку елементів, що входять і в поняття «вчитель», і в поняття «музикант». При цьому основним видом музично-педагогічної діяльності вчителя музики є музично-виконавська, без якої вчитель музики не міг би вважатися таким. Щоб відповідати високим критеріям особистості з вихованим художнім смаком, творчою активною позицією та здібностями до передачі художніх музичних образів, у нього повинні бути сформовані професійні якості з розвиненим естетичним мисленням, спрямованим на адекватне відтворення, розкриття і донесення до слухача художнього образу, авторського задуму музичного твору, готовність аналізувати і виконувати музичні твори різних форм, жанрів і стилів. Важливість цієї проблеми посилюється ще й тим, що у світовій музичній культурі існують різні музичні мови, які майбутньому педагогу необхідно не тільки розуміти, а й постійно відтворювати у своєму виконанні. Це виявляється для багатьох студентів досить складним завданням, оскільки кожна епоха має свою узагальнену мову, свій стиль сприйняття. Разом з тим, володіння знаннями про виявлення специфічних рис певного музичного стилю дозволить вчителю музики вирішувати багато художньо-педагогічних завдань, у тому числі таких, як формування у школярів умінь розпізнавати у творі ті чи інші ознаки стилю, що є підґрунтям для розвитку основ музичної культури.