31 Жовтень, 2018

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ОСНОВНІ ПРИЦИПИ КОМБІНАТОРИКИ

      Леся Цівина ( Хорол, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Досить поширеними є задачі, в яких треба знайти або число можливих розміщень предметів, або число способів, якими можна здійснити деякий вибір, тощо. Такі задачі називають комбінаторними, а галузь математики, яка вивчає теорію скінченних множин, комбінаторикою. Найпростіші задачі комбінаторики вимагають підрахунку числа підмножин заданої множини. Основними принципами (правилами) комбінаторики є принцип суми і принцип добутку.