31 Жовтень, 2018

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА

    Тарас Башинський (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Філософія виникла в глибоку давнину, задовго до появи таких наук, як біологія, хімія, фізика та інші. Поняття філософія походить від грецьких слів філео і софія, що в перекладі означає любов до мудрості. Буквальне тлумачення дало привід називати філософами любителів поміркувати від нічого робити. Коріння такого розуміння філософії сягають глибокої давнини: у період панування богослов’я філософія часто перетворювалася на марнослів’я використовувалася для того, щоб обґрунтувати релігійні, фанатичні уявлення.

 • «КРИТИКА ЧИСТОГО РОЗУМУ» - ГОЛОВНА ФІЛОСОФСЬКА ПРАЦЯ І. КАНТА

    Наталія Гавриленко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Датою народження «Критики чистого розуму» прийнято вважати дату написання Кантом листа своєму другу Маркові Герцу (21 лютого 1772 року). Первісна його назва - «Границі чуттєвості і розуму», але вже в первісному варіанті тексту виникає вислів «критика чистого розуму». Майбутня книга, на думку Канта, повинна дати ключ до таємниці всієї метафізики.

 • ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ

    Радченко Яна Володимирівна (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Такий термін як «новий час» дуже відповідає терміну «відродження». Беручи до уваги час зародження та утвердження нового суспільного устрою – буржуазного, який в свою чергу висуває та обґрунтовує нові цінності та засади людського буття в порівнянні з феодалізмом. В наслідок цього перед людьми постала проблема розробки методів, шляхів та прийомів вивчення природи. На цій основі формуються у філософії XVII століття два протилежних напрямки: емпіризм та раціоналізм.