31 Жовтень, 2018

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ-ЗАПОРУКА УСПІХУ КОЖНОГО МЕДИКА

      Кузнецова Дарина Сергіївна (Краматорськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Програми вивчення іноземної мови для медичних вузів України передбачають викладання предметів «Іноземна мова» на першому курсі та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на другому курсі. Щодо існуючих елективних програм з іноземних мов на старших курсах, то, як правило, вузи надають перевагу іншим предметам, а тому мовні знання студентів поступово втрачаються. Зараз вимають належного рівня володіння комунікативними мовними навичками. Фахівці повинні мати вищу освіту і володіти іноземною мовою, щоб почуватися себе краще серед людей.

  • У даній статті висвітлено значення англійської мови в медицині, зроблено висновки про те, що англійська мова є невід'ємною частиною знань кожного медичного працівника. Дана тематика актуальна в наш час, коли людство розширило свої інформаційні, територіальні межі.

  • До найвидатніших поетів усіх часів і народів відносимо ім’я великого англійця лорда Джорджа Гордона Байрона – людини безмірного поетичного таланту, незвичайної творчої щедрості, глибокого філософського розуму.