30 Червень, 2018

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Однією із найвагоміших, а можливо, і найважливіших проблем незалежної України є вирішення національного питання, що могло би забезпечити нашій державі соціальну і (не лише) стабільність. У даному контексті особливої ваги набуває вивчення історичного вітчизняного досвіду у формуванні механізму забезпечення прав національних меншин. В цьому й полягає актуальність нашого дослідження. Метою даної роботи є висвітлення політики Центральної Ради (далі ЦР) стосовно національних меншин (а само єврейського населення) в Українській народній республіці (далі УНР).