30 Червень, 2018

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Швидкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає вміння активно адаптуватись до змін. Дане питання загострило проблему подання навчального матеріалу. Система класичного викладення наук застаріла та є неефективною у мінливому інформаційно-технологічному сьогоденні. Вітчизняні методи навчання відходять на другий план, натомість увага концентрується на розробці нових психологічно-педагогічних способів викладання. Проблема володіння іноземними мовами є особливо актуальною у наш час. Оскільки більша частина світу спілкується саме іноземною для нас мовою – англійською, вільне володіння нею дає першочерговий доступ до найновіших даних та різного роду інформації.

  • АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОУЧИНГ ВАГІТНИХ ЖІНОК

      Юлія Ребізант, Христина Хворост (Луцьк,Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    За всю історію людства материнство являється однією з головних ролей жінки в її житті і в той же час одна з найскладніших. В цей період жінка особливо вразлива і потребує неабиякої підтримки і допомоги. У майбутньої мами можуть виникати страх перед пологами,страх за себе і за майбутню дитину все це викликає тривогу, а інколи навіть і депресію у вагітних. Оскільки вагітна жінка і дитина нерозривно пов’язані, так і здоров’я дитини повністю залежить від майбутньої мами. Використання арт-коучингових технік допомагає боротися із своїми страхами,краще розуміти себе і свою майбутню дитину,розкривати у собі нові можливості та налаштовуватись на щасливе очікування дитини та успішно досягати поставлених цілей у сфері материнства та самореалізації.

  • У сучасних наукових дослідженнях розглядаються різні аспекти проблеми формування впевненості в собі, а саме: психологічні механізми формування цього процесу [9] ; специфіка виникнення і розвитку впевненості в умовах різних видів діяльності: суспільної, навчальної; досліджується також вплив впевненості на досягнення успіху в діяльності [3;4]; впевненість вивчається як соціально-психологічна характеристика особистості, її психічний стан [1]. Проблема формування впевненості розглядається у взаємозв’язку з супутніми їй питаннями: розвитком і формуванням адекватної самооцінки; рівнем домагань; становленням самоповаги та любові до себе як складових упевненості в собі в цілому. Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні ефективності методів фототерапії в розвитку впевненості жінки.

  • У сучасній Україні сьогодні гостро стоїть питання вдосконалення навчального процесу та підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Методи викладання не відповідають індивідуальним особливостям сучасних дітей. Шкільна програма складається з все більшого і більшого обсягу інформації, а кількість годин залишається незмінною. Школярам доводиться опрацьовувати та засвоювати великий обсяг матеріалу з різних галузей в дуже короткий проміжок часу. Для продуктивнішого викладання потрібно впроваджувати нові методи подання матеріалу, для максимального спрощення процесу запам'ятовування. У статті представлено один з варіантів підвищення ефективності навчання, завдяки впровадженню арт-терапевтичних технік. Саме при використанні казкотерапії, музикотерапії, лялькотерапії та інших методів, у людини значно покращується стійкість уваги, швидкість запам’ятовування, розвивається уява, мовлення та загальний інтелект.