30 Червень, 2018

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

      Ярослав Чайковський (Тернопіль, Україна), Іванна Чайковська (Краків, Польща) |    Завантажити статтю |  Link

    Одним з ефективних засобів, які сприяють вирішенню гострих проблем сучасного етапу розвитку банківської системи України є раціональна організація грошового обігу.Широкий комплекс можливостей при реалізації Національним банком України функцій щодо визначення найкращого співвідношення функціонування готівкових грошей та безготівкових розрахунків дозволяє вести мову про вибір оптимального варіанту організації та структури грошового обігу.