30 Квітень, 2018

IІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЗДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ФОРМАСЫН АНЫҚТАУ

    Айгерим Еримбетова, Бауыржан Абдалиев (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Қандай-да бір табиғи тілде жазылған семантикалық ақпаратты өңдеуге арналған ақпараттық жүйені құру барысында өзгеретін сөздің түпнұсқасын генерациялау қажет болады. Бұл тұрғыдан алғанда, әрине, әр тілдің сөздік қоры сөз түрлендірілетін сөзжасамдарды генерациялау процесін автоматтандыруды талап етеді. Бұдан бөлек, табиғи тіл қоры тұрақты түрде жаңа сөздермен (ғылыми терминдермен) толығып отырады. Осыған байланысты сөздік қорды жасаумен ақпараттық жүйенің мәселесі шешілмейді. Сондықтан, ақпараттық іздестіру жүйесінің сөз түрлендіру алгоритмінің қарапайым-ықшамдалған түріне қажеттілік артады.

 • Қазіргі жаһандану жағдайында және Интернеттің өсуінің ықпалымен, жаңа технологияларға жиі жүгіну шұғыл қажеттілікке айналды. Ақпараттық технологиялар қазіргі заманғы адамдардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігі болды. Ақпараттық қауіпсіздікті тиісті деңгейде қолдау үшін, ресурсты интенсивті есептеуге негізделген барлық жаңа криптографиялық алгоритмдер әзірленуде. Ақпараттық ресурстардың түпнұсқалығы мен құпиялылығын қамтамасыз ету сияқты маңызды мәселелерді шешуде деректердің қолжетімділігі және криптографиялық механизмдердің жұмысымен байланысты уақытша кідірістер ақпараттық жүйелердің маңызды қасиеттерінің бірі.

 • За результатами наукового аналізу сучасного стану розвитку інтелектуальних інформаційних технологій, можна зробити висновок, що візуалізація як новітня інтелектуально-інформаційна технологія (де базовою компонентою і механізмом дії є принцип образної обробки інформації [1]) знаходяться на початковому етапі свого розвитку. Ідеологія розвитку комп’ютерних систем принципово нового типу, які працюють переважно не на рівні обробки цифрової (символьної) інформації, а оперують образами почала формуватися в 90-і роки ХХ століття.

 • ОҚУ ҮРДІСІН АВТОМАТТАНДЫРУАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

    Максут Жандос, (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Информатика дәуірі басталды. Оның қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады. Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз, көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға, студентке, азматтар мен әскерилерге, жұмыссыздарға) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді.

 • Олимпиадалық есептерді шешудегі геометриялық есептердің орны

    Гульмира Нурбекова, Тлеумагамбетова Данара, Дыбыспаева Нуржамал (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Есептеу геометриясы- геометриялық тапсырмаларды шешу үшін алгоритмдерді қарастыратын информатиканың бір бөлігі. Мұндай есептер компьютерлік графика, интегралды сызбаларды жабалау, техникалық құрылғылар сияқты тақырыптарда кездеседі. Осындай типті есептерге нүкте, кесінділер, көпбұрыштар жатады. Осындай есептердің нәтижесі қандай да бір сұрақтың жауабы немесе геометриялық объект болуы мүмкін. Кеңістіктегі кез келген нүкте вектор болып табылады. Мұндайвектор ноль мәнді вектор деп аталады. Нольге тең емес вектордың ұзындығы АВ кесіндінің ұзындығы деп аталады. Екі нольге тең емес векторлар коллинеар вектор деп аталады, егер де де екеуі де бір түзудің бойында жатса немесе паралель түзулердің бойында жатса. Егере де АВ және СД векторларыколлинеар деп аталса, онда олардың сәулелері бір бағытта және оны бір бағыттағы векторлар деп атайды.

 • Проблемы размещения нынешних дата-центров

    Гульмира Нурбекова, Данара Тлеумагамбетова, Нуржамал Дыбыспаева, Абылай Кусаинов (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Дата-центр исполняет функции обработки, хранения и распространения информации, как правило, в интересах корпоративных клиентов — он ориентирован на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного использования технических средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на администрирование.