29–30 Червень, 2016

ХXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Introduction. Red blood cells are among the first to respond to the impact of the load factor. Under the influence of the load at the initial stage,a change in hemoconcentration occurs due to release of erythrocytes into the bloodstream. And with further load operation, there will be increase in hemodilution and erythrocytosis (Khmeleva SN, 1998, Belchenko LA 2001, parapara AA 2005; Perier C., 1999, Deitrick RW, 2002, Minetti M., 2006). Hemodilution occur due to the decrease in the number of red blood cells in the plasma and increase in the total volume of plasma. The plasma flow from blood and organs.This result in redistribution of the total blood volume, hematocrit, and red cell content. According to works Merrill E., Wells R., 1961 and Snigger G., 1971, there is an increase in hematocrit about 25%, which leads to an increase in blood viscosity by 20%.

  • Найбільш доступним і точним показником функціонального стану плоду під час вагітності і при пологах є його серцева діяльність, тому аускультація тонів серця плоду залишається найпоширенішим методом оцінки його стану. Аускультацію сердечних тонів плоду зазвичай роблять за допомогою акушерського стетоскопа. Цей метод дозволяє отримати елементарне уявлення про частоту і ритм сердечних скорочень плоду. Точніші відомості отримують за допомогою кардіомоніторів (ультразвукова діагностична апаратура).

  • Цукровий діабет (ЦД), який викликає складні фізіологічні та анатомічні порушення в організмі, розглядається, зазвичай, ще й як важке метаболічне захворювання, пов’язане із порушенням усіх видів обміну. Провідна роль в активації цих процесів належить насамперед клітинам печінки, які синтезують великий надлишок глюкози і -клітинам підшлункової залози, які продукують інсулін і пошкодження яких, в кінцевому результаті, призводить до поступових змін у всіх метаболічних і транспортних процесах, які беруть участь в обміні глюкози в організмі [1, с. 135]. Під час діабету за умови наявності серйозного дисбалансу вироблення вільних радикалів та послабленні антиоксидантної системи захисту розвивається окислювальний стрес, що приводить до деструкції на клітинному, тканинному та організменному рівнях [2, с. 104-105].

  • Действие чрезвычайного раздражителя на организм, сопряжено с увеличением в нем энергетических затрат [1, 2]. Важнейшими формами хранения энергии в тканях являются гликоген и липиды, а продукты их расщепления могут конкурировать между собой за подключение к циклу Кребса. Энергетический метаболизм можно сравнить с качелями, где «взлет» гликогенного депо сопряжен с падением липидного, и наоборот [2]. В решении энергетических задач на уровне целостного организма при стрессе важное значение имеет межорганная кооперация [3-5].

  • ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

      Валентин Моцар (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Циклодекстрины (ЦД) - природные циклические олигосахариды, макро-кольцо которых состоит чаще из 6-7 или 8 остатков α-D-глюкопиранозы; реже - из большего количества звеньев глюкозы в цикле [3]. В зависимости от количества остатков глюкозы в циклах ЦД обозначают соответственно как α- , β-и γ-ЦД. Именно эти ЦД находят широкое практические применение [1].