31 Травень, 2023

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У сучасній спортивній підготовці центральне місце займає питання спортивного тренування як важливої та ефективної форми впливу на організм атлета. Наукові основи спортивного тренування розроблялися з урахуванням загальних положень сучасної спортивної науки (В.Я. Андрейчук [2], Г.П. Виноградов [19], Л.С. Дворкін [31], В.Г. Олешко [68]), вони передбачають виявлення засобів і методів тренування, визначення оптимальних величин навантаження та відпочинку, видів фізичних вправ, схеми управління тренувальним процесом, побудову спортивного тренування та визначення його структури і періодичності. Методологічні досягнення спортивної науки, що об'єднують ці компоненти, повною мірою використовуються як в олімпійських видах спорту, так і у видах спорту, що наразі не входять до олімпійської програми. Саме до таких видів відноситься гирьовий спорт.

  • За останні кілька років, світ зазнав значних змін. Перед українським суспільством, зокрема перед освітянами, життя поставило виклик через уведення карантинних обмежень і перехід на дистанційне навчання, а згодом через повномасштабне вторгнення росії на територію нашої держави. У зв’язку з цими подіями, українські педагоги мали швидко зреагувати й зробити перші, подекуди хиткі, кроки в освоєнні нових засобів, форм і методів роботи та подоланні бар’єру перед формуванням інформаційно-цифрової компетентності.