31 Травень, 2023

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Іксодові кліщі представлені двома цілком паразитичними родинами: аргасові кліщі, або аргазиди (ряд. Argasidae), і власне іксодові кліщі, або іксодіди (ряд. Ixodidae). Ixodoidea – високоспеціалізовані паразити, які харчуються кров'ю наземних хребетних. Це найбільші кліщі, можуть значно збільшуватися в розмірах при насичуванні кровью; голодні кліщі зазвичай 3-5 мм довжиною, після харчування - 10-15 мм, деякі до 25 мм. Багато видів можуть нападати з метою живлення на людину. Сюди відноситься більшість кліщів - переносників та збудників інфекційних хвороб людини і тварин.