30 сентября, 2020

ХХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В сучасному світі загострюється продовольча проблема, особливої цінності набувають плоди та ягоди, які є основою здорового харчування. Україна знаходиться в межах Східної Європи та має багаті природні ресурси, серед яких особливе місце займають грунтові та агрокліматичні. Саме тому в традиціях природокористування чільне місце належить садівництву. Проблема розвитку садівництва не нова, але недостатньо висвітлена у географічних джерелах. В умовах змін клімату, прояву потепління, актуальності набувають проблеми раціонального використання ресурсу тепла та вологи. Саме ці складові природних ресурсів визначають сприятливі умови для розвитку різновидів садівництва. Мета роботи –аналіз та оцінка впливу комплексу чинників на розвиток садівництва Волині. Серед основних завдань:характеристика чинників розвитку садівництва; визначення частки садових ландшафтів у структурі земельних угідь та обґрунтування перспектив розвитку. Об’єкт вивчення – територія Волинської області, предмет дослідження– передумови та перспективи розвитку садівництва на Волині. На основі комплексного фізико-географічного підходу виділені чинники поширення та функціональні особливості садових ландшафтів у структурі землекористування. Практична цінність полягає в тому, що результати дослідження можуть знайти широкий спектр впровадження для потреб активізації галузі садівництва в розвитку місцевих громад.