30 сентября, 2020

ХХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • В умовах сучасного динамічного світу, коли більшість людей ведуть малорухливий спосіб життя, страждають від зайвої ваги, підвищеного рівня стресу та хронічних захворювань, питання про фізичну активність та спорт постають особливо гостро. Особливу увагу, на мою думку, варто звернути на статистику захворюваності молоді та той факт, що різні захворювання молодшають з року в рік.

 • Велике значення у процесі фізичного виховання школярів мають ігрові види спорту, зокрема, футбол (А.М. Зеленцов, 1996; Є.В. Столітенко, В.П. Романюк, 2007; О.П. Петров, 2006; В.Н. Шамардін, 2004). Футбол – гра доступна та популярна. Вона допомагає школярам різних вікових груп, як хлопчикам, так і дівчаткам опановувати різноманітні рухи, формувати нові рухові вміння та навички, розвивати фізичні якості, а також виховувати силу характеру і зміцнювати психіку (Г.А. Лисенчук, 2003; В.М. Костюкевич, 2006; К.Л. Вихров, 2000; та інші).

 • РОЗВИТОК СИЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ В УМОВАХ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ

    Галина Бутенко, Дмитро Олексенко (Глухів, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Сьогодні заняття у фітнес-центрах викликають велику зацікавленість у молоді[2; 6]. Організація занять у фітнес-центрах та тренажерних залах також є широким науковим майданчиком для фахівців галузі фізичної культури й спортивного тренування [2; 3; 5; 7]. На жаль, сучасною тенденцією є зниження рухової активності у людей різник вікових груп, у тому числі й у молоді, що призводить до зниження функціональної працездатності, до порушень опорно-рухового апарату, до збільшення ризику виникнення серцево-судинних захворювань [1; 4].

 • Соціально-економічні перетворення, що останнім часом мали місце в Україні, мають прогресивний характер, але породжують численні проблеми, які негативно впливають на фізичний стан населення, зокрема студентської молоді. Важливо зазначити, що фізичний стан та здоров’я населення для будь-якої країни є важливим критерієм її добробуту. Цей показник стає основою для збереження та посилення людського потенціалу. Слід також зазначити, що в існуючих умовах розвитку нашої держави спостерігається збільшення соціального значення фізичної активності в суспільстві та його роль у здоровому способі життя збільшується. Визначено, що фізичні навантаження середнього та високого рівня інтенсивності прямо та опосередковано впливає на збереження та зміцнення здоров'я. У той же час ці дослідження показують, що в Україні лише 20–30% молодих людей регулярно займаються спортом, в той час як в економічно розвинутих країнах ця частка складає близько 60%. При цьому зниження рівня фізичних навантажень у вищих навчальних закладах разом зі збільшенням нервового та емоційного стресу, призводить до погіршення здоров'я [1].

 • У ХХІ столітті в суспільстві склалися сприятливі умови для того, щоб спорт став професією і однією з форм трудової діяльності. Якщо спробувати об'єднати розрізнені висловлювання окремих вчених і сформулювати чіткий методологічний погляд на цю проблему, то найбільш точним буде формулювання, запропоноване А. А. Криловим (1998), який вказував, щоспорт – це не тільки ігрова, а й складна, важка, трудова, професійна діяльність, що вимагає від людини великого напруження всіх її фізичних і духовних сил. Він вважав, що значущість теоретичних досліджень у спорті полягає в тому, що вони суттєво доповнюють концепцію людини як суб'єкта спортивної праці.

 • Сколіоз – це захворювання опорно-рухового апарату, яке характеризується викривленням хребта вбік. Воно виникає в період активного росту організму – у 6-15 років, частіше зустрічається у дівчат [1].Причинами сколіозу є як вроджені патології, так і набуті деформації через неправильний спосіб життя.

 • Actuality. The International Military Sports Council (CISM) is one of the largest multidisciplinary organizations in the world. The aim of CISM is to promote sport activity and physical education between armed forces as a means to foster world peace. CISM organize various sporting events for the armed forces of its 140 member countries and is one of the global sports organizations in which the largest number of disciplines is represented.

 • РОЛЬ СПОРТУ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

    Євгенія Шаповал (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Передісторія фізичної культури сягає коріннями в той період, коли уся фізична і розумова діяльність людини обмежувалася безпосереднім забезпеченням умов існування. Спорт взагалі, і професійний спорт зокрема, є потужним соціальним явищем, що тісно пов'язане з різними галузями діяльності.