30 сентября, 2020

ХХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Вступ. Усі зміни у світі, що оточує нас, відбуваються завдяки енергетичним взаємодіям. Об'єм використання людством традиційних джерел безперервно зростає, тому, з точки зору їх вичерпаності і негативної дії на довкілля, актуальним стає підвищення відповідальності кожного жителя планети Земля за ефективне використання цих джерел. На жаль, в Україні впродовж останніх років показник «питома витрата умовного палива на 1 долар ВВП» в 3 рази перевищує рівень цього показника передових країн світу і удвічі більше, чим середній по Земній кулі. Це істотно впливає на рівень життя людей і екологічну обстановку в нашій країні.

  • DISC BRAKE DEVICE FOR MINE LIFTING MACHINES

      M. A Kasianenko, O.V. Meyta (Kyiv, Ukraine) |    Скачать статью |  Link

    Introduction The coal industry is one of the most problematic in the industry of Ukraine. Due to the difficult natural conditions of production over time there is a need to move to deeper horizons in which an important role is played by lifting equipment.

  • Умови формування парафінових відкладень у нафтових свердловинах Утворення асфальтосмолопарафінових відкладень (АСПВ) під час зберігання та транспортування нафти ускладнює експлуатацію устаткування, скорочує паливні ресурси і створює екологічну небезпеку.