30 апреля, 2019

XV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Незаперечним є і вченими, і практиками той факт, що, інвестуючи у здоровʼя сучасної людини – тим самим докладаються зусилля в екологічність дозвілля та екологічність способу життя.

  • Актуальність теми. Проблема накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) є досить актуальною і мабуть однією з найголовніших екологічних проблем для України. Утворення відходів безперервно зростає, тоді як більшість цих відходів накопичуються на полігонах та звалищах, які розміщені, спроектовані та експлуатуються неналежним чином, наслідком чого є негативний вплив на навколишнє природнє середовище та здоров’я населення, що в свою чергу створює реальну небезпеку, яка на сьогодні потребує негайного розв’язання.

  • Проведено аналізнароджуваності і смертності села Войнилів Івано-Франківської області за 2005 – 2016 роки, визначено фактори їх ризику. Показано, що у селі Войнилів спостерігається поступове збільшення кількості старіння населення. У районі зменшується частка дітей та збільшується частка людей похилого віку, тобто іде процес старіння нації.