30 апреля, 2019

XV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Щоб забезпечити якісний навчальний процес, який задовольнятиме сучасне покоління учнів та студентів, учитель та викладач має володіти та вміти формувати у своїх учнів компетентності ХХІ століття, а саме: навчальні та інноваційні (творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва); життєві та кар’єрні (гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та самоспрямованість, соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур, продуктивність, лідерство та відповідальність); вміння працювати з даними, медіа та комп’ютерні компетентності (інформаційна грамотність, медіаграмотність ).