31 марта, 2019

XIV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Цукрові буряки за своєю продуктивністю є однією з економічно вигідних рослин, що вирощують в нашій країні та єдиним власним джерелом сировини для отримання цукру і сировини для харчової промисловості. Посіви цукрових буряків більш інших культур поглинають СО2 і вивільнюють кисень. За своїм позитивним впливом на повітря і клімат поле цукрових буряків перевершує ліс на ідентичній площі.

  • Проблема глобальних кліматичних змін торкається кожної живої істоти на планеті. Протягом багатьох минулих років вчені попереджали про небезпеки збільшення температур, пов'язаного з викидами парникових газів. У 1992 році була створена Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, спрямована на припинення небезпечного втручання людини в клімат, але не обмежує обсяг викидів або підвищення глобальної температури. Але у 2016 році в на саміті ООН було вирахувано: якщо світ стане тепліше на 2 °C, ми приречені. Щоб запобігти цьому, ООН підписала Паризьку угоду, міжнародний договір, згідно з яким підписанти будуть намагатися підтримувати середню світову температуру «на 2 °C нижче доіндустріального рівня».

  • ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КАРПАТСЬКОГО КРАЮ

      Орест Пендерецький (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Інфраструктуру туристичної галузі представляють комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні індустрії туризму підприємства, які забезпечують нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність підприємств індустрії туризму. Отже, поняття інфра­структури туризму охоплює різноманітні складові – спеціалізовані туристичні підприємства, організації та установи. Проте туристичну галузь також формують підприємства зв'язку і торгівлі, дорожні й комунальні служби, прикордонні та митні переходи тощо.