31 марта, 2019

XIV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Кримінальна відповідальність є одним з основоположних понять у науці кримінального права. Окреслення змісту кримінальної відповідальності й виділення її форм не раз ставали предметом досліджень багатьох видатних науковців, зокрема Ю.В. Бауліна, В.К. Грищука, О.О. Дудорова, Л.В. Багрій-Шахматова, В.О.Тулякова та інших.