31 марта, 2019

XIV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

      Тетяна Сулятицька (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформаційних технологій. Сьогодні не можуть не вражати можливості, які людство досягло у сфері інформатизації, телекомунікації та інформаційних технологій, в отриманні, поширенні та швидкості доставки різноманітної інформації. Глобальні інформаційні системи та інформаційні технології створюють інформаційне середовище, в якому практично відсутні державні кордони, обмеження на інформаційні впливи, обмеження на поширення інформації. Сучасні інформаційні технології дозволяють контрольовано встановлювати інформаційні відносини та впливати на інформаційний простір.