30 ноября, 2018

Х Международная научно-практическая интернет-конференция

 • РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

    Галина Долгопола, Антоніна Нєвєнченко, Юлія Дехтяр, Анастасія Мельник (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Актуальність проблеми дослідження. Створення сучасної індустрії туризму вимагає розвиненої інфраструктури з обслуговування туристів. Сучасний фахівець із туризму має не тільки володіти технологією обслуговування клієнтів, а й мати чітке уявлення щодо планувальної організації підприємств, що входять до складу туристських і готельно-ресторанних комплексів, їхньої матеріально-технічної бази та технічного оснащення, розроблення проектувальних рішень цих підприємств, що мають спиратися на нормативні вимоги щодо проектування й експлуатації житлових і громадських приміщень готельного комплексу.

 • ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ PERT В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ

    Катаєва Євгенія Юріївна (Черкаси, Україна) Костенко Володимир Ігорович (Черкаси, Україна) |    Скачать статью |  Link

  За оцінкою світових експертів, більш 24,4 млн. спеціалістів у всьому світі залучені у проектно-орієнтовану діяльність зі здійснення реформування в різних сферах та створення нових продуктів і послуг. На управління проектами використовується більше $10 (US) триліонів у рік світових засобів.

 • Задача кластеризації (розбиття об’єктів деякої множини на групи за принципом схожості) постає в багатьох галузях наукової та практичної діяльності. Одним з найбільш відомих та використовуваних методів її розв’язання є k-середніх [1].З огляду на широку популярність він реалізований в багатьох програмних продуктах, що підтримують кластеризацію даних. Проте метод має певні недоліки. Наприклад, він вимагає, щоб кількість кластерів була відома заздалегідь, а на практиці це не завжди можливо. Також усі алгоритми, що реалізують цей метод, є ітераційні і вкрай чутливі до вибору початкових центрів кластерів. Для подолання цих недоліків запропоновано значну кількість модифікацій методу, які не знайшли належного впровадження у сучасному програмному забезпеченні. З огляду на це було розроблено програмне забезпечення кластеризації даних«k-meansclustering» на основі алгоритмів методу k-середніх та їх модифікацій. Його опис представлено в даній роботі.

 • Розпізнавaння мoвлення (англ. speech recognition) або мовлення-у-текст (англ. speech to text (STT))— процес перетворення мовленнєвого сигналу в текстовий потік [1]. Перші спроби перетворити звуки у текст були ще у попередньому столітті. Так, першою вдалою спробою розпізнати голос і перетворити звук у текст було створення пристрою для розпізнавання усної мови в 1952 році.