30 ноября, 2018

Х Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Пріоритетним напрямом реформування системи початкової освіти є оновлення змісту освіти, адже сучасна школа має забезпечувати учнів знаннями, вміннями та навичками необхідними для життя.

  • Постановка проблеми. В результаті трансформації українського суспільства в напрямку вдосконалення демократичних форм відбуваються зміни в різних сферах громадського життя. Вони стосуються, насамперед, політичної культури суспільства, складником якої є політична культура студентської молоді.

  • Современные задачи модернизации высшего профессионального образования связаны с  потребностями общества в конкурентоспособных, компетентных специалистах, обладающих стремлением к профессиональному росту. Будущее поколение должно уметь самостоятельно добывать знания, при этом приобретать  навыки, необходимые для  жизни в  современном обществе, для  способствования дальнейшему развитию этого же общества.

  • Актуальність проблеми. Мотивація – це спонукання до дії, а також найкращій шлях досягнення внутрішньої гармонії, визначення своїх життєвих цінностей, бажань та самореалізації. Це надійний спосіб менше залежати відзовнішніх обставин й бути тим, хто визначає, а не той кого визначають, тобто самому дійти до розуміння власних бажань. Мотивація допомагає з’ясувати свої глибинні бажання. В самій людині є все необхідне для того, щобжити, розвиватися, вдосконалюватися, допомагати самому собі. «Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих» — цеприслів'я говорить про те, що ми саміповинні навчитися керувати своєю долею, привнести гармонію та незалежність в своєжиття. Людина сама повинна мотивувати себе, ботільки вона знаєчого насправді хоче. Мотивація повинна бути присутня на всіх відрізках досягнення мети. Немає бажань — немає життя. Ми вважаємо, що мета – як компас, який постійно нам вказує куди йти і допомагає не відхилятися клонятися від курсу.

  • Заманауи білім беру жүйесі дамуының жетекші тенденцияларының бірі - математика негіздерін меңгеруді және қолдануды жеңілдететін қолданбалы программаларды, компьютерлік математикалық программаларды (КМП) тиімді пайдалану арқылы инновациялық технологияларды жүзеге асыратын қабілетті мамандар дайындау болып табылады.