30 ноября, 2018

Х Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Перечинський район – це один з тринадцяти районів Закарпатської області. Площа — 631 км².За територією – один з найменших регіонів краю. На території району знаходяться 24 сільські населені пункти (Вільшинки, Ворочево, Дубриничі, Завбуч, Зарічево, Липовець, Лікіцари, Лумшори, Маюрки, Мокра, Новоселиця, Пастілки, Полянська Гута, Порошково, Раково, Свалявка, Сімер, Сімерки, Тур’їРемети, Тур’я Бистра, Тур’я Пасіка, Тур’я Поляна, Туриця, Турички) та місто Перечин. Має унікальне геополітичне та географічне розташування. На заході межує зі Словацькою Республікою, на півночі – з Великоберезнянським і Воловецьким районами, на сході – зі Свалявським і Мукачівським, на заході і півночі – з Ужгородським районами Закарпаття. Частково охоплює Ужанську і повністю – Тур’янську долини. З Перечина до  м.Ужгород – всього 20 км. Вигідне географічне розташування району дає можливість здійснювати активну діяльність із залучення інвестицій та впровадження інвестиційних проектів. Перечинщина має тісні, стабільні партнерські зв’язки із прикордонними регіонами сусідніх країн, зокрема Словаччини, Угорщини, Польщі.

 • ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

    Олена Барсукова, Людмила Божко, Елісон Мисків (Одеса, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка задачі. Зернові культури – найважливіша група сільськогосподарських рослин, які дають зерно - основний продукт харчування людини, сировину для багатьох галузей промисловості та корм сільськогосподарським тваринам. Урожайність їх залежить від технології вирощування, клімату, сортів та багатьох інших факторів.

 • Екскурсія – важлива складова туристичного продукту, яка надає людині можливість ознайомлення з природними, історико-культурними, архітектурними, соціально-економічними та іншими ресурсами місця його перебування. Крім того, екскурсію можна розглядати не тільки як частину комплексної туристичної послуги, але і як самостійну одиницю у сфері туристично-екскурсійної діяльності.

 • Для Тячівського району, як і для всіх адміністративних районів України є характерні різні суспільно-географічні та екологічні проблеми, деякі спільні, а деякі мають інший характер та походження.

 • Постановка проблеми і мета роботи. В останні роки в Антарктиці спостерігається яскраво виражений вплив процесів, що викликані змінами клімату - глобальним потеплінням.

 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРО РЕЖИМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

    Єлизавета Галич, ГалинаЯрова (Одеса, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Основна причина глобального потепління вбачається у підсиленні природного парникового ефекту, а саме викидами в атмосферу парникових газів (вуглекислий газ, метан, оксид азоту та ін.). Згідно прогнозів провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, протягом наступного століття температура підвищиться на 2-5 ºС. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни й різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення.

 • ОСОБЛИВОСТІ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

    Галич Єлизавета Анатоліївна, Курган Віталіна (Одеса, Україна) |    Скачать статью |  Link

  В останні роки, у зв'язку з розвитком відновлюваних джерел енергії, особливу значущість набувають дослідження спрямовані на вивчення як часових так і 3-х мірних просторових характеристик повітряного потоку.

 • Проблема використання альтернативних джерел енергії з відновлюваної сировини стає дедалі актуальнішою для сучасного суспільства у зв’язку з енергетичною кризою і екологічним станом, який погіршується. Тому за теперішнього часу зниження викидів в атмосферу парникових газів (СО2, метану та ін.) з енергосистеми при одночасному задоволенні глобального попиту на енергопостачання стало однією з головних світових проблем.