31 мая, 2018

ІV Международная научно- практическая интернет-конференция

  • Сучасні вимоги до рівня освіти педагога-музиканта досить високі: майбутній фахівець повинен мати певну суму знань, умінь, володіти синтезом загальнокультурних, професійних і спеціальних компетенцій, проектувати і здійснювати професійне самоосвіта і професійну кар'єру. Необхідність безперервної роботи над підвищенням загальної та професійної культури особистості пояснюється тим, що сучасний учитель музики є носієм музичної освіти і культури.